แนวทางการแปลบทเพลงเพื่อการขับร้องประกอบภาพยนตร์เรื่อง Tangled และ Brave


บทความนี้เป็นสรุปงานวิจัยที่ปู๊นเคยทำเมื่อปี 201 ใจไม่แข็ง อย่าอ่านนะคะ บทคัดย่อ งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการคัดสรรเสียงวร...